Ik ben Willeke Hoegen, 59 jaar en getrouwd. We hebben samen vier (volwassen) kinderen en vijf kleinkinderen. We zijn inmiddels al ruim 22 jaar een samengesteld gezin.

Ik heb diverse ervaringen opgedaan in mijn werkleven. Ik ben begonnen in de gezondheidszorg. Daarna ben ik in de jeugdhulpverlening/jeugdbescherming terecht gekomen en werk ik vooral binnen het gedwongen kader van de hulpverlening.

Ik ben een veelzijdig en actief mens en ben altijd in ontwikkeling gebleven, dit qua werk en in mijn persoonlijk leven.

Professies: Counsellor, supervisor, register coach (PMAcoach/Ademcoach), jeugdreclasseerder en trainer Ouders van Tegendraadse Jeugd, Rots en Watertrainer, Reiki.

Ik werk als counsellor, supervisor en register coach vanuit mijn eigen praktijk. Dit voor cliënten welke even een periode van steun en begeleiding wensen en of vanuit hun persoonlijke en beroepsontwikkeling behoefte hebben aan reflectie en ontwikkeling.  Als counsellor werk ik kort oplossingsgericht en vanuit krachtgericht en waarderend coachen. Waar het past werk ik ook psycho-fysiek en vanuit ademhaling. Het zelf weer oppakken en toewerken naar je persoonlijke doelstelling, is het allerbelangrijkste waar ik als counsellor samen met jou naar toe werk.

Als supervisor (lid LVSC )  geef ik Supervisie, dit aan HBO studenten en aan professionals welke werken in mensgerichte beroepen.  Ik werk dan vooral vanuit het onderzoeken van je denken, voelen en handelen. Wie ben jij als persoon en als beroepskracht binnen je organisatie. Daarnaast bied ik begeleide intervisie aan professionals. Als registercoach (lid LVSC) kan ik individuele coaching bieden of teamcoaching.

Bij het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (RBV) werk ik als Jeugdreclasseerder/jeugdbeschermer, trainer Ouders van Tegendraadse Jeugd en geef ik begeleide intervisie vanuit het Expertisecentrum RBV.

Werkervaring: Ik ben begonnen in de gezondheidzorg en heb als ziekenverzorgende, teamleidster en afdelingshoofd gewerkt totdat ik er voor koos om de opleiding HBO-maatschappelijk werk en dienstverlening te gaan volgen. Vanuit deze opleiding heb ik als medisch maatschappelijk werk in het Academisch Ziekenhuis Groningen gewerkt bij het levertransplantatieteam. Verder in deze periode heb ik ook als buddy gewerkt voor HIV en Seropositieve mensen.

Ook heb ik jaren gewerkt voor Stichting Stiefgezinnen Nederland. Ik gaf informatie en advies en heb leiding gegeven aan gespreksgroepen voor stiefouders/samengestelde gezinnen in de provincie Friesland.

Vanaf 1994 tot 2008 heb ik als voogd en gezinsvoogd gewerkt bij Stichting De Opbouw en later de Nidos, met alleenstaande minderjarige vluchtelingen en asielzoekers. Inmiddels werk ik vanaf 2008 bij Bureau Jeugdzorg Friesland, nu Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, als jeugdreclasseerder/jeugdbeschermer, trainer Ouders van Tegendraadse Jeugd aanpak overlast gevende jeugdgroepen en maatwerkaanpak. Ik begeleid al jaren stagiaires van HBO-SPH, Pedagogiek, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.

In mijn praktijk voor Counselling en Coaching, heb ik veel ervaring met cliënten met verschillende hulpvragen.

Verder geef ik supervisie aan counsellors, lid van de AbvC en aan studenten van HBO opleidingen zoals Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Pedagogiek en Pabo.

Opleiding:

Ik ben opgeleid HBO-Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Daarnaast ben ik opgeleid als counsellor en coach, Post-HBO Begeleidingskundige, supervisor en coach.

Verder heb ik verschillende opleidingen en specialisaties gedaan zoals:

Stress en Burnout
Supervisie en coaching
Counselling
Rots en Water trainer Reis van de Held trainer

Stress en Burnout
EMDR
PMA coaching
Adem coaching
Kort oplossingsgericht werken
Geweldloos verzet
Trainer Ouders van Tegendraadse Jeugd
Jeugdreclassering
Jeugdbescherming