KOSTEN

Counselling of coaching een sessie van 1 uur         = € 70,-

Counselling een sessie van 1 ½ uur                           = € 85,-

Relatie counselling                1 ½ uur                          = € 90,- exclusief btw

Supervisie, individueel         1 uur                               = € 90,- exclusief btw

Groepssupervisie, kosten  i.o. afhankelijk van het aantal supervisanten.
Begeleide intervisie, kosten i.o. afhankelijk van het aantal deelnemers.
Relatie counselling, coaching en supervisie worden niet vergoed door ziektekostenverzekeraars.

Voor verwijzingen via bedrijven, gelden andere tarieven voor counselling, coaching, supervisie en intervisie.
Er zijn ziektekostenverzekeraars welke counselling en/of psycho-sociale therapie (deels) vergoeden, soms ook via alternatieve zorg.
Vraag je ziektekosten verzekering en/of kijk naar de verzekeringsvoorwaarden, aanvullende verzekering.

Counseling

Kamer van Koophandel nr 01136931
BTWnr NL001590943B47
Zorgverlenerscode/AGB code is nr 90(0)10573
Beroepsverenigingen ABvC voor counsellor nr 113097
Supervisor voor de AbvC nr 2014/03
Supervisor LVSC nr S13307
Coach LVSC nr RC0504
SKJ voor Jeugdzorgwerkers nr 110009340
RBCZ = Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg nr 301252R
RBCZ= Praktijkcode 90-10573
Prestatiecode=24506 Counselling
Prestatiecode=24504 Psychosociale therapie en Counselling

Klachten : De praktijk biedt bij onvrede mogelijkheden tot het indienen van een klacht. Bij voorkeur uit te spreken met de counsellor zelf. Indien dit niet tot een oplossing kan leiden dan is er de mogelijkheid om de klachtenfunctionaris via de ABvC te benaderen. Ook is er nog een mogelijkheid daarna en/of daarnaast de geschillencommissie (SCAG) te benaderen. Zie voor beide mogelijkheden de website www.abvc.nl of www.scag.nl. Op beide websites zijn de cliëntenfolders te downloaden.